บริการของเรา

เสริมยนต์ทัวร์ Sermyon Tour บริการ รถทัวร์ปรับอากาศให้เช่า
COACH FOR RENT & SERVICE


รถปรับอากาศ 6 ล้อ 40 ที่นั่ง

บริการเช่ารถบัส รถโค้ช รถทัวร์ สำหรับหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนและโรงงาน เดินทางท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมมนา

บริการเช่ารถบัส รถโค้ช รถทัวร์ สำหรับสถานศึกษา โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลากร ครูอาจารย์และผู้บริหาร สำหรับท่องเที่ยว ทัศนศึกษา กิจกรรม ออกค่ายลูกเสือเนตรนารี ออกค่ายอาสา

รถปรับอากาศ 2 ชั้น 52 ที่นั่ง

บริการเช่ารถบัส รถโค้ช รถทัวร์ สำหรับหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนและโรงงาน เดินทางท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน สัมมนา

บริการเช่ารถบัส รถโค้ช รถทัวร์ สำหรับสถานศึกษา โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลากร ครูอาจารย์และผู้บริหาร สำหรับท่องเที่ยว ทัศนศึกษา กิจกรรม ออกค่ายลูกเสือเนตรนารี ออกค่ายอาสา

บริการเช่ารถปรับอากาศ
รับ-ส่งพนักงาน

บริการเช่ารถรับ-ส่งพนักงาน หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนและโรงงานบริการเช่ารถปรับอากาศ รถปรับอากาศสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถ

เรามีบริการมีโทรทัศน์, เครื่องเสียง, คาราโอเกะ, ห้องสุขภัณฑ์ ห้องเก็บสัมภาระ, เบาะนั่งวีไอพี
- จอภาพโทรทัศน์ที่ให้ความคมชัดสูงสุด
- ระบบ DVD ทั้งดูหนังและฟังเพลง
- ระบบความสะดวกสบายที่เพียบพร้อม

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถเสริมยนต์

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถเสริมยนต์

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถเสริมยนต์

บริการด้วยเบาะนั่งวีไอพี

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถเสริมยนต์ระบบความปลอดภัย

- ระบบควบคุมความเร็วโดยใช้ GPS
- ปลอดภัยด้วยเข็มขัดนิรภัย
- ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน อาทิ ถังดับเพลิง, ที่เคาะกระจก, เซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติ ฯลฯ
- การตรวจเช็คสภาพรถทุกระบบในทุกๆ เดือน โดยช่างผู้ชำนาญ

ระบบความปลอดภัยรถเสริมยนต์

ระบบความปลอดภัย

ระบบความปลอดภัยรถเสริมยนต์

ระบบความปลอดภัยรถเสริมยนต์

ระบบความปลอดภัย

ระบบความปลอดภัยรถเสริมยนต์

ระบบความปลอดภัยรถเสริมยนต์

การตรวจเช็คสภาพรถ

การตรวจเช็คสภาพรถทุกระบบในทุกๆ เดือน โดยช่างผู้ชำนาญ

ระบบความปลอดภัยรถเสริมยนต์

การตรวจเช็คสภาพรถ

ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานประเภทรถของเสริมยนต์ทัวร์

เรามีรถบัส รถโค้ชและรถทัวร์เสริมยนต์ สำหรับให้บริการลูกค้า ขนาด 30 - 50 ที่นั่ง
รถโค้ช รถบัส ปรับอากาศ และ รถรับ-ส่ง พนักงาน


รถโค้ชเสริมยนต์

รถโค้ชเสริมยนต์

รถโค้ชเสริมยนต์

รถปรับอากาศ 6 ล้อประเภท 40 ที่นั่ง Coach Service

รถปรับอากาศ 6 ล้อ

รถปรับอากาศ 6 ล้อประเภท 40 ที่นั่ง Coach Service

รถปรับอากาศ 2 ชั้น ประเภท 52 ที่นั่ง VIP Coach Service

รถปรับอากาศ 2 ชั้น

รถปรับอากาศ 2 ชั้น ประเภท 52 ที่นั่ง VIP Coach Service

รถรับ - ส่งพนักงาน Expert Bus

รถรับ - ส่ง พนักงาน

รถรับ - ส่งพนักงาน Expert BusYoutube Channel Sermyontour

เสริมยนต์ทัวร์ Sermyon Tour บริการ รถทัวร์ปรับอากาศให้เช่า
COACH FOR RENT & SERVICE


เสริมยนต์ทัวร์ Sermyontour
เสริมยนต์ทัวร์ Sermyontour
เสริมยนต์ทัวร์ Sermyontour
เสริมยนต์ทัวร์ Sermyontour